Ce este lanțul scurt de aprovizionare?

cotton eco net bag with fresh vegetables fruit flat lay blue background plastic free groceries product shopping delivery zero waste lifestyle healthy food vegan diet

În literatura de specialitate, conceptul de circuit agroalimentar scurt nu dispune de o definiție unanim acceptată, stare de fapt care generează apariţia unor situaţii de confuzie şi de incertitudine în înțelegerea și utilizarea acestei noțiuni.