Transfer de cunoaștere

Beneficiile lanțurilor scurte de aprovizionare pentru producători

LAS-urile oferă posibilitatea realizării de profituri mai mari prin eliminarea intermediarilor.

Economice

 1. Acces echitabil pe piața locală pentru micii producători.
 2. Facilitarea accesului la o categorie de clienți premium care sunt dispuși să plătească un preț mult mai bun („smântânire a pieței”).
 3. Diversificarea pieței de desfacere pentru producătorii locali.
 4. Maximizarea profitului producătorilor locali – LAS-urile oferă posibilitatea realizării de profituri mai mari prin eliminarea intermediarilor, contribuind astfel la o marjă de profit mult mai bună. [De obicei, în lanțul agroalimentar clasic această marjă netă se împarte între toți actorii implicați în lanțul de comercializare, producătorului revenindu-i după achitarea tuturor taxelor și impozitelor datorate doar o mică parte din profit.]   
 5. Îmbunătățirea capacității de negociere a fermierilor în raport cu consumatorul final.
 6. Implică relații comerciale stabile și de lungă durată bazate pe încredere reciprocă. .
 7. Reducerea distanței geografice dintre locul de producție și cel de consum produsele ajungând proaspete pe masa consumatorului final. [LAS-urile permit reducerea considerabilă a costurilor referitoare la timpii alocați pentru obținerea produselor agroalimentare – din momentul recoltării, sortării, ambalării, stocării temporare, livrării și consumul efectiv. De cele mai multe ori LAS-urile nu implică costuri/investiții în echipamente de refrigerare sau spații de depozitare suplimentare inclusiv utilizarea aditivilor alimentari/conservanților.]
 8. Presupune adesea comercializarea produselor în stare proaspătă – LAS-urile scurtează timpul parcurs de produsele agroalimentare din momentul recoltării/ producerii și consumul efectiv („De la fermă la furculiță”).
 9. Contribuie semnificativ la reducerea incertitudinilor economice ale fermierilor care rezultă din variațiile volumelor de producție și vânzările efective. Cu feedback-ul primit direct de consumatori, producătorii locali își pot previziona viitoarele culturi.
 10. Contribuie la reducerea sau chiar eliminarea anumitor costuri pentru producători. De exemplu, LAS-urile prin intermediar reduc mult costurile cu promovarea, deși de promovare vor beneficia implicit și producătorii parteneri ai intermediarului.
 11. Reducerea costurilor cu ambalarea, stocarea și depozitarea produselor proaspete (legume, fructe) sau reducerea costurilor de transport (mai ales atunci când intermediarul sau consumatorul final se deplasează la poarta fermei pentru a ridica produsele).    
 12. LAS-urile pot ajuta fermierii să devină mai rezilienți și să supraviețuiască în perioadele de criză economică, întrucât aceștia pot obține un profit mai ridicat valorificând produsele prin intermediul filierelor scurte.
 13. Prin intermediul LAS-urilor fermierii au acces la instrumente inovative de comercializare a produselor agroalimentare, specifice LAS-urilor (livrare direct la ușa cumpărătorului, food hub, food truck, aprozare mobile, magazine specializate, site-uri proprii și platforme de promovare a producătorilor locali, promovare social media, târguri și evenimente cu profil gastronomic – brunch-uri,  piețe volante pentru producători ș.a.).
 14. LAS-urile utilizează o serie de canale de marketing extrem de diversificate care se adresează mai multor categorii/segmente de consumatori.
 15. Atunci când LAS-ul include și un intermediar, fermierii/ procesatorii nu pierd timp cu activitatea de comercializare, focusându-se în principal pe activitatea productivă. Intermediarul, cu infrastructura logistică și experiența aferentă, se va concentra ca produsele agroalimentare să parcurgă circuitul „De la Fermă în Furculiță” în cele mai bune condiții, garantând trasabilitatea produselor și într-un timp scurt.
 16. LAS-urile cu intermediar au rolul de a prelua producția de la micii fermieri/ procesatori. Nu se axează pe anumite cantități prestabilite, ci în funcție de producția obținută, de sezonalitatea culturilor și alți factori externi.
 17. În anumite areale geografice cu anumite condiții socio-economice specifice, LAS-urile pot asigura accesul producătorilor în rețeaua HoReCa. 
 18. Un alt avantaj real pentru mediul economic îl constituie faptul că disponibilitățile financiare/capitalul financiar propriu sunt investite în economia locală facilitând astfel dezvoltarea unui mediu favorabil pentru mediul antreprenorial local. LAS-urile determină într-un anumit grad retenția masei monetare/capitalului financiar la nivelul comunităților locale, autoritățile locale obținând astfel încasări/venituri mai mari la buget.
 19. Prin activitățile desfășurate micii producători agricoli locali contribuie în mod direct și indirect la dezvoltarea activităților altor operatori economici din alte sfere de activitate de pe plan local.
 20. Îmbunătățirea distribuției valorii de-a lungul lanțului de aprovizionare, fermierii beneficiind de o valoare adăugată mai mare.
 21. Permite posibilitatea reorientării strategice a micilor fermieri.
 22. LAS-urile pot contribui la creșterea gradului de absorbție al fondurilor europene pentru producătorii locali (în mod individual sau asociați). Acestea dețin premisele de a putea fi promovate și dezvoltate în orizontul apropiat prin sprijinul financiar oferit prin AM-PNDR 2021-2027 (Planul Național Strategic), așa cum au fost și în cadrul PNDR 2014-2020 (sM 16.4 și 16.4a).

Sociale

 1. Prin susținerea acordată micilor producători locali prin asigurarea desfacerii ofertei acestora producătorii locali beneficiază direct și indirect de reinvestirea parțială a veniturilor colectate de administrațiile locale de la comercianții de pe plan local (taxe, impozite etc.) în infrastructura locală (rețele rutiere, transport public, unități de învățământ, unități sanitare/spitalicești, spații verzi etc.).
 2. Prin susținerea activităților productive și comerciale desfășurate producătorii locali angrenați în LAS-uri susțin retenția capitalului uman pe plan local, riscul migrației sezoniere interne și externe a forței de muncă fiind astfel semnificativ diminuat.
 3. Menținerea relațiilor sociale – interacțiunea socială dintre producători și consumatori. Funcționarea LAS-urilor pe plan local permite producătorilor și consumatorilor să aibă o comunicare și o interacțiune mai directă, ceea ce ajută la consolidarea loialității și încrederii consumatorilor finali.
 4. Creșterea sentimentului de apartenență la o comunitate în care hrana sănătoasă este elementul central, în care producătorii vor putea împărtăși experiențele proprii de la nivel local (practici agricole, producție, comercializare, rețete), transferul de cunoștințe/ informații.
 5. Anumite tipuri de LAS-uri (CSA – Community Supported Agriculture, GYO – Grow Your Own) facilitează și încurajează colaborarea între producători și consumatori, ajutorarea reciprocă sau chiar împărțirea riscurilor/ incertitudinilor (solidaritate, participare activă).
 6. Încurajează transferul de cunoaștere în cadrul lanțului producători – consumatori.
 7. Contribuie la creșterea stimei de sine a producătorilor locali (munca lor este apreciată), inclusiv prin majorarea veniturilor.
 8. Asigură un rol activ al micilor producători și al consumatorilor finali în sistemul agroalimentar (categorii percepute, de obicei, ca fiind pasive).
 9. Accesul la informații directe de la consumatorii finali –  recomandări, feedback pozitiv/ negativ dinspre consumatori.
 10. Favorizează și creează mediu propice pentru asocierea sau cooperarea cu alți producătorilor locali și crearea mărcilor umbrelă.

De protecția mediului înconjurător

 1. Încurajarea micilor fermieri să adopte sisteme de producție mai sustenabile și mai prietenoase cu mediul înconjurător, specifice economiei circulare.
 2. Contribuie la îmbunătățirea practicilor agriculturii tradiționale și promovarea sistemelor agricole locale cu impact sustenabil asupra mediului înconjurător.
 3. Reducerea cheltuielilor de transport ale producătorilor, în special la activitatea de comercializare a mărfurilor (impact pozitiv asupra biodiversității).
 4. Contribuie la protejarea agro-biodiversității locale și conservarea sau chiar sporirea capacității productive (note de bonitare superioare) a terenurilor agricole din zonele suburbane/periurbane.
 5. Utilizarea în distribuție a ambalajelor reutilizabile sau biodegradabile.

De sănătate

 1. LAS-urile și producătorii locali contribuie indirect la îmbunătățirea stării de sănătate a consumatorilor (produsele locale, unele certificate ecologic, sunt incluse în categoria de hrană sănătoasă). Acest fapt conferă o imagine pozitivă producătorilor.

Patrimoniu cultural

39. Conservarea și promovarea patrimoniului cultural local (produse locale, practici tradiționale/ locale de producție, obiceiuri și tradiții locale, gastronomie tradițională, soiuri locale).