Transfer de cunoaștere

Ce este lanțul scurt de aprovizionare?

În literatura de specialitate, conceptul de circuit agroalimentar scurt nu dispune de o definiție unanim acceptată, stare de fapt care generează apariţia unor situaţii de confuzie şi de incertitudine în înțelegerea și utilizarea acestei noțiuni.

Conform UK Soil Association (2001), lanțul scurt de aprovizionare este definit drept „un sistem de producţie, procesare şi comercializare axat, în principal, pe metode şi mijloace ecologice şi sustenabile de producţie agroalimentară, în care activitatea economică se desfăşoară şi este supervizată în regiunea/zona de producţie sau vecinătatea acesteia, activitate care conferă beneficii de ordin economic, social, de mediu şi de sănătate comunităţilor din aceste zone”.

În literatura de specialitate, conceptul de circuit agroalimentar scurt nu dispune de o definiție unanim acceptată, stare de fapt care generează apariţia unor situaţii de confuzie şi de incertitudine în înțelegerea și utilizarea acestei noțiuni. În viziunea mai multor autori avizați, aceste definiții se referă la diferitele modalități de comercializare a produselor agroalimentare, care limitează numărul verigilor (maximum 1 intermediar) din cadrul circuitelor agroalimentare şi/sau distanţa fizică, geografică, dintre locul de producţie efectiv şi consumatorii finali.