Transfer de cunoaștere

Dezbateri cu privire la prezentul și viitorul spațiului rural la Iași

Simpozionul de Agro-Economie și Antropologie Rurală, organizat de Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” și Asociația Rural Development Research Platform în 28 octombrie 2020.

Schimbul de experiență între principalii actori care contribuie la dezvoltarea spațiului rural în contextul actual. Reunind reprezentanți economici, cercetători, reprezentanți ai guvernanței și ai administrației publice, ai organizațiilor neguvernamentale, beneficiarii direcți sau indirecți, ne propunem să contribuim la dezvoltarea rurală prin punerea în dezbatere a marilor teme care țin de agro-economie și antropologie rurală în cadrul Simpozionului de Agro-Economie și Antropologie Rurală, organizat de Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane” și Asociația Rural Development Research Platform în 28 octombrie 2020, începând cu ora 9.30. Această primă ediție este dediocată relației dintre producători, consumatori și pețele locale. Pentru mai multe informații, vă rugăm să urmăriți pagina simpozionului rdrp.ro/simpozion.