Sinergii

Proiectul Gust de Iași dezvoltă sinergii cu alte proiecte și inițiative pentru a crește gradul de impact al activităților desfășurate. 

Atelier inovativ

Food for Iasi Living Lab

În cadrul FILL dorim să dezvoltăm o comunitate de inovație și acțiune pentru îmbunătățirea sistemului alimentar urban din Iași și nu numai. Această comunitate este gândită să funcționeze pe baza celor mai importanți actori locali și regionali. Venind alături de FILL vei contribui nu numai la dezvoltarea bazei de cunoaștere și acțiune în vederea îmbunătățirii sistemelor alimentare urbane, ci vei beneficia și de experiența și ideile celorlalți pentru dezvoltarea personală.

Palatul culturii Iasi

Obiective FILL

 • Dezvoltarea cadrului colaborativ între actorii și agenții sistemului alimentar urban propriu. 
 • Identificarea caracteristicilor specifice propriului sistem alimentar urban.
 • Identificarea problemelor specifice propriului sistem alimentar urban
 • Analiza problemelor specifice identificate.
 • Identificarea soluțiilor posibile pentru rezolvarea problemelor specifice identificate. 
 • Generarea de modele de bune practici. 
 • Transfer de cunoaștere către beneficiarii direcți și indirecți.
Orizont 2020

Cities 2030

Sistemul alimentar urban constituie o provocare la scară planetară pe care proiectul CITIES2030, ca o nouă inițiativă de soluționare a acesteia, o abordează la nivel local și regional, etapizat, elaborând soluții sistemice, pragmatice, eficiente, transferabile și durabile. Prin abordarea sa inovativă proiectul CITIES2030 reprezintă o oportunitate excelentă de a-i atrage pe cei mai buni cercetători, antreprenori, lideri ai societății civile, factori de decizie importanți ai orașelor precum și toți actorii din cadrul UFSE-urilor. Scopul principal al proiectului CITIES2030 este de a crea premisele unor sisteme alimentare urbane eficiente și reziliente, printr-o structură interconectată centrată pe cetățean, bazată pe încredere, cu parteneri activi de pe toate palierele.

Cities2030

Misiune

Misiunea proiectului CITIES2030 este de a combina cadrele de politici deja existente pentru sistemele alimentare urbane, precum MUFFP, cu cadre concepute pentru reziliența urbană, care este în cea mai mare parte dezvoltată în contextul sferelor de influență specifice orașelor, precum infrastructura, mediul antropic și serviciile de asistență socială.

Viziune

Intenția proiectului CITIES2030 este ca securitatea, siguranța, producția, consumul și starea de sănătate, să constituie priorități programatice sociale și să constituie pilonul rezistenței în cadrul politicii de reziliență alimentară.

Proiect Regional

ECORURIS

Acest proiect pleacă de la ideea că, la nivel județean, există un interes scăzut pentru practicarea sistemelor agricole prietenoase față de mediu, aspect reliefat și prin ponderea redusă a activităților din domeniul agriculturii certificate ecologic sau în sistem natural. Principalul motiv pentru care aceste sisteme agricole nu sunt dezvoltate în județul Iași îl constituie lipsa de informare a fermierilor cu privire la regulile, principiile și oportunitățile de dezvoltare a sistemelor agricole prietenoase față de mediu. Centrul ECORURIS pune împreună activități de cercetare, transfer de cunoaștere și diseminare pentru a stimula aceste activități agricole prietenoase cu mediul, în folosul producătorilor și consumatorilor.

cabbage kimchi tomatoes marinated sauerkraut sour glass jars rustic kitchen table 1

Misiune

Activitățile proiectului EcoRurIS bazează, în principal, pe următoarele trei direcții:

 1. Cercetare  și analiză a sistemelor agricole prietenoase față de mediu, activitate care se va concretiza și prin editarea  de materiale informative;
 1. Transfer de cunoaștere, activitate ce se va concretiza prin întâlniri directe cu producătorii din județul Iași, inclusiv vizite la ferme demonstrative;  
 2. Construirea infrastructurii pentru transfer de cunoaștere, activitate ce se va concretiza prin realizarea centrului virtual EcoRurIS, ca platformă digitală pentru diseminarea  informațiilor privind sistemele agricole prietenoase față de mediu și a rezultatelor proiectului.
Proiect Regional

Vision4iasi.ro

Vision4iasi.ro este o platformă online a Primăriei Municipiului Iași dezvoltată în cadrul proiectului „Îmbunătățirea capacității de planificare prin actualizarea documentelor strategice şi creșterea calității serviciilor furnizate de Municipiul Iași”, COD SMIS 136247, pentru realizarea campaniei online de informare și conștientizare a cetățenilor Municipiului Iași cu privire la îmbunătățirea capacității administrative prin actualizarea strategiilor locale și digitizarea arhivei Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale.

Obiective specifice

 1. Îmbunătățirea corelării intre masurile și planurile de acțiune din principalele documente de politici publice și activitățile de planificare bugetară și alocare a resurselor de către autoritatea publica locala Municipiul Iași prin actualizarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana a Municipiului Iași și a Planului de Mobilitate Urbana Durabila pentru Polul de Creștere Iași pentru perioada post 2020.

2. Implementarea unor măsuri de simplificare în corespondență cu Planul Integrat pentru simplificarea procedurilor administrative din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, digitalizarea arhivelor).

Dacă sunteți un producător local, care distribuie produse alimentare în orașul Iași, vă puteți înscrie pe platforma Gust de Iași completând următorul formular

pouring olive oil into spoon green park garden background 1

Proiect finanțat de Primăria Municipiului Iași

Proiectul Gust de Iași este implementat de

CIF: 40988098