Transfer de cunoaștere

Tipologii de Lanțuri Scurte de Aprovizionare

La nivelul filierelor scurte de aprovizionare se pot distinge trei modalităţi de interacţionare dintre producători şi consumatorii finali.

La nivelul filierelor scurte de aprovizionare se pot distinge trei modalităţi de interacţionare dintre producători şi consumatorii finali (Kneafsey et al., 2013; Galli și Brunori, 2013; Renting et al., 2003; Marsden et al., 2000).

contactul direct (face to face) – consumatorul achiziţionează produsul direct de la producător/procesator prin interacţiune fizică directă.

proximitatea spaţială (spatial proximity): produsele sunt obţinute şi comercializate într-o anumită regiune de producţie, iar consumatorilor li se aduce la cunoştinţă natura locală a produselor la locul desfăşurării tranzacţiei comerciale.

extinsă din punct de vedere spaţial (spatially extended): informaţii despre locul şi procesele de producţie sunt oferite/comunicate consumatorilor care locuiesc în afara regiunii de producţie propriu-zise şi care, eventual, nu au cunoştinţe/informaţii detaliate despre acea regiune.

Prima se referă la posibilitatea beneficiarului de a se deplasa la sursa de origine a produselor agroalimentare dorite (magazin propriu de desfacere, la poarta fermei, la o unitate de cazare care produce și comercializează produse locale, standuri de vânzări de-a lungul căilor de comunicaţie sau sub forma coșului săptămânal/ CSA – Community Supported Agriculture).

Cea de-a doua posibilitate se referă la pieţele agroalimentare, la magazinele deţinute de fermieri din cadrul pieţelor respective sau în locații distincte, food-truckuri ale fermierilor, la festivalurile şi târgurile gastronomice organizate în regiunea de producție.

Spre deosebire de modalitățile enumerate anterior, cea de-a treia se bazează pe comerţul axat pe un singur intermediar: aprozare, magazine cooperatiste, asociative (collective farm shops, CFS), food hub-uri, magazine specializate, magazine online specializate sau chiar supermarket-uri.